Udlejning af andel

Du har som regel ret til at udleje din andelslejlighed, men der er ofte en del regler, der skal opfyldes. Du finder reglerne i din forenings vedtægter.

Udfyld nedenstående skema og send det til SJELDANI, så udarbejder vi en lejekontrakt.

Om lejligheden, der skal udlejes

Udlejer

Administrationen gør opmærksom på, at tidsbegrænsning af lejemålet kan tilsidesættes af boligretten, jf. Lejelovens § 80, stk. 3. Administrationen kan ikke påtage sig ansvar eller gøres ansvarspådragende, hvis en lejer vælger at indbringe sagen for boligretten, og det godtgøres, at tidsbegrænsningen ikke anses for tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold. Udlejer skal selv undersøge omstændigheder, der kan medføre, at tidsbegrænsningen tilsidesættes. Foranstående forbehold indskrives i lejekontrakten.


Det er vigtigt at give mange oplysningen om hvem/Eller hvor udlejer kan kontaktes i lejeperioden. Foreningen får i lejekontrakten fuldmagt til at hæve lejemålet, hvis der er problemer med lejeren, der jf. Lejeloven berettiger opsigelse. Manglende betaling af bologafgift kan medføre, at foreningen ekskluderer/udsætter en andelshaver/ejer af boligen


Lejer

I henhold til Lejeloven, må det samlede antal personer, der skal bo i lejligheden, ikke overstige antallet af beboelsesrum.


Om det lejede

Oplysninger om lejeperiode og husleje

Lejemålet kan maksimalt være 24 måneder, inogle foreninger har kun 23 måneder

I henhold til Lejeloven kan et tidsbegrænset lejemål ikke opsiges i lejeperioden af nogen af parterne, når bortses fra manglende indbetaling af husleje.

Må maksimalt svare til 3 måneders husleje

Må maksimalt svare til 3 måneders husleje

Jeg bekræfter ved min underskrift, at ovennævnte angivende oplysninger er korrekte.

Bestyrelsens godkendelse

Udlejer skal udlevere vedtægter og husorden til lejer