Regninger til betaling

Her har du mulighed for at sende regninger til betaling. HUSK at regningen skal være underskrevet af bestyrelsen i henhold til tegningsretten i foreningens vedtægter. Normalt skal mindst 2 skrive under. Regninger der ikke er underskrevet vil ikke blive betalt. Vi anbefaler også at foreningen selv gemmer originalen. Alternativt kan regninger til betaling sendes til regninger@sjeldani.dk

Hvorfor skal der flere underskrifter?

Fordi det står i foreningens vedtægter under tegningsret. SJELDANI Administration kan ikke betale regninger, der ikke er underskrevet af bestyrelsen. Underskrifterne sikrer at bestyrelsen er bekendt med det udførte arbejde. 

Hvornår bliver regningerne betalt?

Der bliver betalt regninger 3 gange om ugen, hhv. Mandag, Onsdag og Fredag. Men send altid dine regninger ind i god tid, så vi ikke risikerer rykkergebyrer.

Hvorfor er det ikke nok med en lap papir og en stak kvitteringer?

Det er vigtigt, at der udfyldes en kasseklade, hvoraf det fremgår, hvad der er købt og i hvilken forbindelse. Yderligere skal den underskrives iht. Tegningsretten, og der skal stå hvilken forening og hvem der skal have pengene.I menuen til højre kan du under dokumenter hente en kassekladeformular.

Godkend regninger via jeres egen hjemmeside

Som bestyrelse kan I via jeres hjemmeside selv uploade og godkende en regning. Når regningen er godkendt sendes den automatisk og med det samme til administrationen som så bogfører og betaler. Det sikrer hurtigst mulig behandling og som bestyrelse har I en let og digital godkendelsesproces. Benyttes foreingshjemmesiden vil godkendelsen ske korrekt i forhold til tegningsretten i foreningen.

Udfyld nedenstående formular og vedhæft regning(er).  

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.