Regler om energimærkning

Ejerboliger, herunder ejerforeningerAndelsboligforeningerUdlejningsejendomme
Bygninger med mindre end 1.000 m2 etagearealIkke krav om regelmæssig energimærkning

Energimærkning skal foreligge ved salg af ejerboliger.
Ikke krav om regelmæssig energimærkning.

Energimærkning skal fra 1. juli 2009 foreligge ved overdragelse af andel m.v. i foreningen.
Ikke krav om regelmæssig energimærkning.

Energimærkning skal fra 1. juli 2009 foreligge ved indgåelse af lejeaftaler om beboelses- og erhvervslejemål.
Bygninger med 1.000-1.499 m2 etagearealKrav om regelmsæsig energimærkning fra 1. juli 2009.

Energimærkning skal iøvrigt foreligge ved salg, herunder salg af ejerlejligheder.
Krav om regelmæssig energimærkning fra 1. juli 2009.

Energimærkning skal iøvrigt foreligge ved overdragelse af andele m.v. i foreningen.
Krav om regelmæssig energimærkning fra 1. juli 2009.

Energimærkning skal iøvrigt foreligge fra 1. juli 2009 ved indgåelse af lejeaftale om beboelses- og erhvervslejemål.
Bygninger med .1500 m2 eller højere etagearealKrav om regelmæssig energimærkning mindst hvert 5. år.

Energimærkning skal iøvrigt foreligge ved salg, herunder ved salg af ejerlejligheder.

Hvis der i forvejen er udarbejdet en energimærkning for bygningen, vil den være gyldig i 5 år fra datoen for indberetningen af mærkningen.

Krav om regelmæssig energimærkning mindst hvert 5. år.

Energimærkning skal iøvrigt fra 1. juli 2009 foreligge ved overdragelse af andele m.v. i foreningen.

Hvis der i forvejen er udarbejdet en energimærkning for bygningen, vil den være gyldig i 5 år fra datoen for indberetningen.
Krav om regelmæssig energimærkning mindst hvert 5. år.

Energimærkning skal iøvrigt fra 1. juli 2009 foreligge ved indgåelse af lejeaftaler om beboelses- og erhvervslejemål.

Hvis der i forvejen er udarbejdet en energimærkning for bygningen, vil den være gyldig i 5 år fra datoen for indberetningen.
Sanktioner ved manglende energimærkningHvis ejeren ikke overholder reglerne om regelmæssig energimærkning, kan ejeren idømmes en bøde for den manglende udarbejdelse af energimærkningen. I ejerforeninger vil det være ejerforeningen/bestyrelsen, som vil blive idømt en bøde.

Hvis køberen af en ejendom eller en ejerlejlighed ikke får udleveret kopi af energimærkningen fra sælgeren, kan køberen efter forgæves påkrav overfor sælgeren selv udarbejde energimærkningen for sælgers rening.
Hvis andelsboligforeningen ikke overholder reglerne om regelmæssig energimærkning, kan andelsboligforeningen/bestyrelsen idømmes en bøde for manglende udarbejdelse af energimærkningen.

Hvis køberen af en andelsbolig fra 1. juli 2009 ikke får udleveret kopi af energimærkningen fra sælgeren, kan køberen, efter forgæves påkrav overfor sælgeren, selv udarbejde energimærkningen for sælgers regning.
Hvis udlejer ikke overholder reglerne om regelmæssig energimærkning, kan udlejer idømmes en bøde for den manglende udarbejdelse af energimærkningen.

Hvis udlejer fra 1. juli 2009 ikke udleverer kopi af energimærkningen til lejeren, kan udlejer idømmes en bøde for den manglende udarbejdelse af energimærkningen.