Korttidsudlejning (Airbnb)

Det er meget oppe i tiden at diskutere om korttidsudlejning eksempelvis via Aribnb skal være tilladt i boligforeninger.

Reglerne kan tolkes ret enkelt – i ejerforeninger er korttidsudlejning tilladt, med mindre der er et specifikt forbud i foreningens vedtægter. I andelsboligforeninger er det lige modsat – korttidsudlejning er kun tilladt, hvis det specifikt er beskrevet i foreningens vedtægt.

Fordele ved korttidsudlejning
Vi hører ofte fordelene ved korttidsudlejning beskrevet således:
– Korttidsudlejning kan give udlejer en ekstra indtægt. Faktisk er der ingen regler for, hvad man maksimalt må opkræve i leje ved korttidsudlejning. Det er alene markedet som bestemmer prisen, altså hvis din pris er for høj, så er der ingen, der er interesseret i at leje din lejlighed.
– Det giver ekstra frihed, at kunne benytte eksempelvis Airbnb som ferieform. Mange foretrækker at bo i private boliger i deres ferie og på den måde komme tættere på de lokale i det område, hvor de holder ferie.
– Klima – vi skåner vores miljø og klima, når vi benytter tomme lejligheder til at overnatte i, når vi er på ferie.

Ulemper ved korttidsudlejning
– Vi hører mange klager om støj fra naboer til lejligheder som anvendes til ferieudlejning. Når man holder ferie, har man jo ofte en anden døgnrytme.
– Slid på ejendommen – de mange kufferter mm. som transporteres op og ned af trappeopgangene i ejendommen, slider på træværk, maling med mere.
– Utryghed – mange fremmede personer i ejendommen, som naboerne ikke har mødt tidligere kan skabe utryghed.
– Skadedyr – der er desværre en sammenhæng mellem forekomst af skadedyr som væggelus og andre tilsvarende ubehagelige insekter, og antallet af korttidsudlejninger.

På Skats hjemmeside https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234798 kan du finde de skattemæssige regler for korttidsudlejning.

Hvis det ikke er tilladt at udleje din bolig i korte tidsperioder i din forening, kan du stille et forslag om ændring af foreningens vedtægt på foreningens generalforsamling. Forslaget kan se således ud:

“Udlån i korte perioder på op til 60 dage om året, eksempelvis i forbindelse med AirBnB, er tilladt. Andelshaveren er ansvarlig for fremlejers handlinger. Andelshaveren skal under fremlejeperioden have fast bopæl i andelslejligheden. Andelshaveren har pligt til at oplyse navne på fremlejetagere og egne kontaktoplysninger i fremlejeperioden. Brud på disse regler medfører eksklusion.”

Hvis ud har spørgsmål til korttidsudlejning, så kontakt din administrator. Vi hjælper dig gerne med spørgsmål og udarbejdelse af forslag, som kan behandles på din forenings generalforsamling.