Aktie-ejendomme og andre ejendomstyper

Der findes mange forskellige juridiske konstruktioner, når flere personer ønsker at eje en ejendom sammen.

Aktie-ejendomme, anparts-ejendomme, ejendomme opdelt i ideelle anparter og andre – hvor man har etableret et anpartsselskab, hvor anpartshaverne har ret til at bebo en lejlighed i den fælles ejendom.

Fælles for disse typer af ejendomme er, at beslutningsprosessen er domokratisk, når der skal træffes beslutninger om ejendommens vedligeholdelse eller tilsvarende.

Disse ejendomstyper er ikke så almindelige. Det kan give udfordringer, når en lejlighed skal sælges, da medarbejderne i bankerne ikke nødvendigvis har viden om disse typer ejendom.

Det er derfor vigtigt, at have en administrator, som kan formidle oplysninger om lejlighedder i sådanne ejendomstyper, så både køber og sælger bliver behandlet optimalt.