Forbrugsregnskaber 

 

Vand- og varmeregnskaber udarbejdes én gang årligt. Året for vand/varmeregnskabet behøver ikke følge kalenderåret eller regnskabsåret for foreningen.  Når varme/vand regnskabssåret er gået vil det firma, der er tilknyttet foreningen, foretage aflæsninger. Oftest benyttes Clorius eller Brunata som det firma, der udarbejder forbrugsregnskaberne.

 

Sjeldani administration indsender oplysninger om indbetalt acontobidrag samt årets varme- vandforbrug. Målerfirmaet udregner og fordeler herefter årets forbrug og opgør hver enkelt beboers efter-/tilbagebetaling. 

 

Administrator har en frist på 4 måneder til at udsende forbrugsregnskabet, fra vand- varmeregnskabsåret er slut. Administrator foretager herefter reguleringer af acontobidraget, såfremt der er en stor over-/underbetaling.

 

Indsigelser til det fremsendte forbrugsregnskab skal ske skriftligt til administrator, som videresender klagen til målerfirmaet. Bemærk at det ikke er Sjeldani administration som udarbejder forbrugsregnskabet og derfor heller ikke Sjeldani, som behandler indsigelsen.  

 

Klik her og gå til ofte stillede spørgsmål i forbindelse med forbrugsregnskaber. Her kan du blandt andet læse, hvordan årets varme-/vandforbrug fordeles.


SJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilled

SJELDANI Boligadministration

P. Knudsens Gade 1

2450 København SV

telefon 33242111

SJELDANI Boligadministration tilbyder ydelser indenfor ejendomsadministration. Vi driver administration i øjenhøjde og på gadeplan og vores dør er altid åben for en snak. Der er kaffe på kanden og tid til at leve os ind i livet i din ejendom. Har du lyst til at møde os, så kig indenfor.

Vi er medlem af
Ejendomsforeningen Danmark:

Vi er medlem af Ejendomsforeningen Danmark