Beslutningsproces og finansiering ved etablering af altaner

1. Alle skal have altan

 

a. Beslutning om afgivelse af en del af ejendommen (facaden): Simpel stemmeflerhed

b. Beslutning om etablering af altaner: Normalt kvalificeret flertal, men andet kan fremgå af vedtægterne

c. Vedligeholdelsespligten/fornyelse påhviler ejerforeningen

 

2. Kun enkelte skal have altan

 

Beslutningsprocessen

a. Beslutning om afgivelse af en del af ejendommen: Simpel stemmeflerhed

b. Beslutning om etablering af altaner: Normalt kvalificeret flertal, men andet kan fremgå af vedtægterne. Dog skal de, der opnår adgang til altaner stemme for, da de bliver pålagt en merudgift.

 

Vedligeholdelsespligten/fornyelsespligten

c. Den indvendige vedligeholdelse påhviler de ejere, der opnår adgang til altan

d. Udvendig vedligeholdelse/fornyelse, dvs. udskiftning af altanen, overgår til foreningen (skal fremgå af vedtægterne, ligesom det skal fremgå af vedtægterne, om der skal betales på anden måde, end efter fordelingstallet).

 

Kontrakt

e. Det er en god ide, at der udarbejdes en kontrakt mellem foreningen og de ejere, der opnår adgang til altan 

 

Finansiering

f.  Individuel betaling eller optagelse af fælleslån

 

 « Tilbage til oversigt
SJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilled

SJELDANI Boligadministration

P. Knudsens Gade 1

2450 København SV

telefon 33242111

SJELDANI Boligadministration tilbyder ydelser indenfor ejendomsadministration. Vi driver administration i øjenhøjde og på gadeplan og vores dør er altid åben for en snak. Der er kaffe på kanden og tid til at leve os ind i livet i din ejendom. Har du lyst til at møde os, så kig indenfor.

Vi er medlem af
Ejendomsforeningen Danmark:

Vi er medlem af Ejendomsforeningen Danmark