Skattefri godtgørelse

Skattefri godtgørelse

Nye regler for skattefri godtgørelse træder i kraft d. 1.10.2012.

Udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed.

Der kan udbetales godtgørelse til dækning af udgifter til telefon og internetforbrug med indtil 2.300 kr. pr. år. Derudover kan der udbetales 1.400 kr. i godtgørelse til dækning af administrative omkostninger fx kontorartikler, porto og møder. For at godtgørelsen kan blive udbetalt, skal det være vedtaget på en generalforsamling.

Foreningen kan i stedet for udbetalingen af godtgørelse, vælge at godtgøre udgifterne efter dokumentation ved eksterne originale bilag.

Der kan ikke for et indkomstår skattefrit udbetales godtgørelse samtidig med, at udgifter refunderes efter regning. Det er også en forudsætning at modtageren af skattefri godtgørelse ikke har modtaget løn eller honorar fra foreningen i indkomståret.  « Tilbage til oversigt
SJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilled

SJELDANI Boligadministration

P. Knudsens Gade 1

2450 København SV

telefon 33242111

SJELDANI Boligadministration tilbyder ydelser indenfor ejendomsadministration. Vi driver administration i øjenhøjde og på gadeplan og vores dør er altid åben for en snak. Der er kaffe på kanden og tid til at leve os ind i livet i din ejendom. Har du lyst til at møde os, så kig indenfor.

Vi er medlem af
Ejendomsforeningen Danmark:

Vi er medlem af Ejendomsforeningen Danmark