Overdragelse - salg af andel 

Du har som privat andelshaver til enhver tid ret til at sælge din andelsbolig. Ifølge andelsboligloven skal bestyrelsen dog godkende salg af andele, ligesom bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Følg nedenstående og bliv klogere på overdragelsesprocessen.

Procedurer ved salg af andelslejlighed

Normalt opsiges brugsretten til andelen af sælger. Dette gøres nemmest ved at gå til din forenings hjemmeside under sektionen "For beboere" og udfylde formularen "skal du sælge din andelsbolig". Du finder din forenings hjemmeside i rullemenuen her:

Bemærk at der i nogle foreninger ikke er krav om opsigelse.

Når formularen er sendt modtager du en bekræftigelse på opsigelsen, som samtidig går til bestyrelsen, så denne er klar over, at der nu er en andelslejlighed til salg.

Bestyrelsen finder køber (nogle foreninger har 6 uger til dette) - derefter overgår retten til at finde en køber til sælger. Bestyrelsen skal altid godkende køber. De specifikke vilkår er beskrevet under "skal du sælge din andelsbolig" på foreningens hjemmeside.

Lejligheden vurderes - i nogle foreninger skal sælger selv rekvirere vurderingsmand, men det skal være den vurderingsmand, som foreningen benytter.

I nogle foreninger sørger bestyrelsen for at der aftales tid for vurdering. I andre foreninger er det bestyrelsen selv der vurderer.

Når køber er fundet og vurdering foreligger skal SJELDANI Boligadministration have oplyst købers navn mv. Brug formularen "salg af andel", som du finder til højre under dokumenter. Vurderingsrapporten skal foreligge og der skal være aftalt en overtagelsesdato. Såfremt der er tale om salg af andel til sammenlægning med eksisterende bolig skal dette ligeledes oplyses. En eventuel aftalt fast købesum bedes ligeledes oplyst. Alt dette skal SJELDANI have besked om i så god tid, at det kan indpasses i vor arbejdsmængde - senest 1 måned før overtagelsesdagen.

Herefter udarbejder SJELDANI overdragelsesaftale, som sendes til sælger for underskrift og dernæst til køber for underskrift - begge modtager kopi. Når køber og sælger har underskrevet fremsendes overdragelsesaftale til bestyrelsen til deres underskrift. Køber modtager originalaftalen i underskrevet stand når handlen afsluttes tilsammen med andelsbevis.

Se også fanen FAQ og find svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende overdragelse af andelslejlighed.


SJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilled

SJELDANI Boligadministration

P. Knudsens Gade 1

2450 København SV

telefon 33242111

SJELDANI Boligadministration tilbyder ydelser indenfor ejendomsadministration. Vi driver administration i øjenhøjde og på gadeplan og vores dør er altid åben for en snak. Der er kaffe på kanden og tid til at leve os ind i livet i din ejendom. Har du lyst til at møde os, så kig indenfor.

Vi er medlem af
Ejendomsforeningen Danmark:

Vi er medlem af Ejendomsforeningen Danmark