Fremleje

Hvordan og hvad gør jeg hvis jeg vil fremleje min andelslejlighed?
Som en start er det altid en god idé lige at læse foreningens vedtægter igennem for at se, hvad der står omkring fremleje.
I langt de fleste foreninger kan andelshaver helt eller delvist fremleje eller udlåne sin lejlighed i samme omfang, som en lejer kan efter lejeloven. Dog kan andelshaver kun udleje eller udlåne sin lejlighed med bestyrelsens tilladelse.
Bestyrelsen skal godkende betingelserne for fremlejemålet. I nogle foreninger skal bestyrelsen ligeledes godkende fremlejetageren og lejekontrakten, som skal være udfærdiget på en af boligministeriet godkendt standardkontrakt.
Lejekontrakten skal være påført administrators godkendelsespåtegning. SJELDANI Administration er altid behjælpelig med at udarbejde din lejekontrakt. Du kan i menuen til højre under "Selvbetjening" og "Hent formularer" udskrive ”Spørgeskema til udlejning”. Du udfylder dette spørgeskema og indhenter bestyrelsens underskrift. Skemaet sendes herefter til SJELDANI Administration. Udgiften i.fbm. udfærdigelse af lejekontrakt afholdes af andelshaver.
Tidsbegrænsede lejekontrakter.
Fremlejer en person sin bolig, støder man ofte på den generelle opfattelse som mange fremlejere har, at såfremt kontrakten er tidsbegrænset, eller er tidsbegrænset i 2 år, vil en fremlejetager altid skulle fraflytte. Dette er ikke korrekt.
Det fremgår af loven, at fremlejen skal være ” begrundet i udlejers forhold”. Indbringer lejer fremlejesagen og mener huslejenævnet/boligretten ikke at fremlejen er begrundet i udlejeres forhold kan tidsbegrænsningen tilsidesættes. De fleste lejere vil desuden indbringe lejens størrelse og dette sammenholdt med at tidsbegrænsningen tilsidesættes kan have store økonomiske konsekvenser for en udlejer. Vi anbefaler, at en udlejer, får juridisk rådgivning for at sikre sig bedst muligt.« Tilbage til oversigt
SJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilled

SJELDANI Boligadministration

P. Knudsens Gade 1

2450 København SV

telefon 33242111

SJELDANI Boligadministration tilbyder ydelser indenfor ejendomsadministration. Vi driver administration i øjenhøjde og på gadeplan og vores dør er altid åben for en snak. Der er kaffe på kanden og tid til at leve os ind i livet i din ejendom. Har du lyst til at møde os, så kig indenfor.

Vi er medlem af
Ejendomsforeningen Danmark:

Vi er medlem af Ejendomsforeningen Danmark