Beslutningsproces og finansiering ved etablering af altaner

 1. Alle skal have altan

a. Beslutning om afgivelse af en del af ejendommen (facade): Simpel stemmeflerhed

b. Beslutning om etablering af altaner: Normalt kvalificeret flertal, men andet kan fremgå af vedtægterne

c. Vedligeholdelsespligten/fornyelse påhviler Andelsboligforeningen

d. Finansieres ved optagelse af realkreditlån

 

2. Kun enkelte skal have altan

Beslutningsprocessen

a. Beslutning om afgivelse af en del af ejendommen (facaden): Simpel stemmeflerhed

b. Beslutning om etablering af altaner: Normalt kvalificeret flertal, men andet kan fremgå af vedtægterne. Dog skal de, der opnår adgang til altaner stemme for, da de bliver pålagt en merudgift.

 

Vedligeholdelsespligten/fornyelsespligten

c. Den indvendige vedligeholdelse påhviler de andelshavere, der opnår adgang til altan.

d. Udvendig vedligeholdelse/fornyelse, dvs. udskiftning af altanen, overgår til foreningen (skal fremgå af vedtægterne, ligesom det skal fremgå af vedtægterne, om der skal betales på anden måde, end efter fordelingstallet).

 

Forbedringsværdien

e. De andele, der opnår adgang til altan opnår en forbedringsværdi, der afskrives normalt. (Det vil dog smitte af på hele ejendommen).     

 

Kontrakt

f. Det er en god ide, at der udarbejdes en kontrakt mellem foreningen og de andelshavere, der opnår adgang til altan

 

Finansiering

g. Individuel betaling eller optagelse af fælleslån – det kan ikke anbefales, at der i denne situation optages realkreditlån, hvor kun enkelte hæfter.

 « Tilbage til oversigt
SJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilled

SJELDANI Boligadministration

P. Knudsens Gade 1

2450 København SV

telefon 33242111

SJELDANI Boligadministration tilbyder ydelser indenfor ejendomsadministration. Vi driver administration i øjenhøjde og på gadeplan og vores dør er altid åben for en snak. Der er kaffe på kanden og tid til at leve os ind i livet i din ejendom. Har du lyst til at møde os, så kig indenfor.

Vi er medlem af
Ejendomsforeningen Danmark:

Vi er medlem af Ejendomsforeningen Danmark