Forbrugsregnskaber

Hvordan fordeles ejendommens varmeudgifter på de enkelte lejligheder?

Grundreglen er, at udgiften til fjernvarme opdeles i 2 dele: Rumopvarmning og varmt vand. 70 % til Rumopvarmning og 30 % til opvarmning af vand.

D.v.s.: Køber en ejendom med 10 lejligheder fjernvarme for kr. 100.000 går de 70.000 kr. til varme og de 30.000 kr. til opvarmning af vand.

Udgiften til opvarmning opdeles igen i 2 dele. De 70 % fordeles efter målerne på de enkelte radiatorer og de 30 % på lejlighedens areal.

D.v.s.: Af de 100.000 kr. ejendommen køber varme for, fordeles de 49.000 kr. efter målerne på radiatorerne og de 21.000 efter lejlighedernes areal.

I en ejendom uden målere på det varme vand fordeles udgiften til opvarmning af vandet efter et begreb man kalder værelseshaneandele. Det er en fordeling der er fastlagt for mange år siden af boligministeriet som den mest rimelige måde at fordele udgiften på, når den ikke direkte måles.

Værelseshaneandele består af to ting: Antal værelser eller kamre (beboelsesrum) og antal haner, hvor forskellige haner får forskellig vægtning:

1 andel per håndvask
2 andele per brusebad
3 andele per køkkenhane
3 andele per karbad inkl. evt. bruser
3 andele per taphane.

Lad os antage, at de 10 lejligheder er lige store, med lige mange rum og med ens køkken og badeværelser (og i første omgang se bort fra ”reduktion for udsat beliggenhed”). Her fordeles 51 % af udgiften, altså 51.000 kr. i det tænkte eksempel efter en fast fordeling, hvor man ikke selv er herre over forbruget. I eksemplet skal hver lejlighed betale kr. 5.100 uden man har brugt en eneste streg på varmemåleren, eller lejligheden slet ikke har været beboet.

Hvorfor kommer der en efterbetaling, når jeg ikke har boet i lejligheden?

Fordelingen af årets energiforbrug sker ikke alene på den enkeltes lejligheds målte forbrug. Således sker fordelingen også afhængigt af lejlighedens placering i bygningen samt andre fordelingsnøgler. 

Typiske årsager til en stor efterbetaling

  • Priser for vand og varme er steget.
  • En kold vinter giver et højere forbrug.
  • Ejendommens eller den enkelte lejligheds forbrug har været skønnet grundet manglende aflæsning. Et for lavt skøn kan give en stor efterbetaling i det år der aflæses og reguleres for tidligere år.
  • Ændret adfærd eller flere beboere i lejligheden i forhold til sidste år.


Hvordan klager jeg?

Indsigelser til det fremsendte forbrugsregnskab skal ske skriftligt til administrator, som videresender klagen til målerfirmaet. Bemærk at det ikke er SJELDANI Administration, som udarbejder forbrugsregnskabet og derfor heller ikke SJELDANI, som behandler indsigelsen. Klik her for at sende din indsigelse.« Tilbage til oversigt
SJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilled

SJELDANI Boligadministration

P. Knudsens Gade 1

2450 København SV

telefon 33242111

SJELDANI Boligadministration tilbyder ydelser indenfor ejendomsadministration. Vi driver administration i øjenhøjde og på gadeplan og vores dør er altid åben for en snak. Der er kaffe på kanden og tid til at leve os ind i livet i din ejendom. Har du lyst til at møde os, så kig indenfor.

Vi er medlem af
Ejendomsforeningen Danmark:

Vi er medlem af Ejendomsforeningen Danmark