Nyt fra SJELDANI Boligadministration

Dato: 20-12-2013

Kære Nyhedsbrevsmodtager

 

Vi vil starte med at ønske alle en god jul og godt nytår. Vi holder julelukket fra d. 23.12.2013-1.1.2014 og vi glæder os til at tage fat igen i det nye år. Vi kan allerede nu love, at det byder på mange udfordringer og forandringer. Læs her om kommende flaskehalse, når ny lov træder i kraft, samt nyt modul på foreningshjemmesiden.


Undgå flaskehalsproblemer når ny lov træder i kraft
EU har vedtaget restriktioner omkring forbrugsmåling af varme, køl, el, gas og energi til varmtvandsproduktionen. Vi forventer, at loven vil kræve, at en forbruger af energi i en ejendom, skal kunne følge det aktuelle energiforbrug minimum 4 gange årligt. Beboerne skal således have adgang til de løbende forbrugsværdier. Det betyder at manuelle målere (bl.a. fordampningsmålere) ikke længere er hensigtsmæssige at anvende til forbrugsmåling.

 

I dag bliver der ikke solgt fordampningsmålere, da det er langt bedre at udnytte den nye teknologi og alle de fordele det giver, men stadig mange foreninger gør brug af fordampningsmålere.

 

Techem  er en af SJELDANI’s samarbejdspartnere og har hjulpet flere af vores foreninger med fornuftige løsninger  indenfor opsætning af fordelingsmålere, der benytter sig af radiobaseret fjernaflæsning.

 

Fordelingsmålerne er intelligente og giver beboerne adgang til at følge deres forbrug over nettet. Beboerne får synliggjort deres forbrug og ser hurtigt et resultat på, hvad en ændring i adfærd giver af besparelser.

 

Når loven træder i kraft kan der forventes store flaskehalse i markedet, når mange foreninger ved lov bliver tvunget til at opsætte nye målere, som lever op til standarterne. Priserne kan med rette også forventes at gå i vejret. Vi kan derfor anbefale allerede nu at få udskiftet målerne, hvis de ikke lever op til kommende ny lovgivning og i den forbindelse giver vores samarbejdspartner Techem en rabat samt rådgivning på området.

 

Vælger du radiobaserede fordelingsmålere fra Techem, har du samtidig mulighed for at installere Techems energisparesystem adapterm. Techem er de eneste i branchen, der kan behovsstyre fremløbstemperatueren i ejendommen ved hjælp af de radiobaserede fordelingsmålere på radiatorerne. Det giver kontante besparelser på varmeregningen!

 

Find mere information på techem.dk eller kontakt salgskonsulent Wagn Hansen, tlf. 41315914 eller mail wagn.hansen@techem.dk 

 

Nyt på foreningshjemmesiden
Vi regner med at introducere et system, som kan håndtere godkendelse af regninger allerede i begyndelsen af det nye år. Det vil blive meget nemt og hurtigt for bestyrelsen at arbejde med og samtidigt håndtere opgaven mere sikkert og til mindre gene.

 

Som optakt til det nye modul med bilagsgodkendelse har vi lavet om på hvordan et bestyrelsesmedlem definerer sig selv (se under ”Bestyrelsesmedlemmer” under ”rediger hjemmeside”). Bestyrelserne kan nu selv tildele sig funktioner og rettigheder. Fx kan et bestyrelsesmedlem tildeles rettighed til at underskrive regnskaber og godkende regninger og på den måde kan godkendelse håndteres både af de rigtige personer og på den hurtigste måde. 

 

Det er i øvrigt også under ”Bestyrelsesmedlemmer” at bestyrelsesmedlemmerne markerer, at de vil modtage en mail, når der er nyt i bestyrelsesarkivet. For at få besked, når der er dokumenter i beboerdokumentarkivet tilmelder man sig under ”Nyhedsbreve” på foreningens hjemmeside, hvor man nu også kan redigere sin profil og angive hvilke informationer man ønsker at modtage.

 

Digital postkasser
Som beskrevet i forrige nyhedsbrev kommer post fra det offentlige nu gennem foreningens digitale postkasse. En digital postkasse som kan sammenlignes med E-boks. Det har været en barsk omgang ikke kun for SJELDANI, men for hele branchen at få omstillet sig til de digitale forandringer. Ikke mindst har oprettelse af den digitale postkasse skabt mange problemer og krævet meget tid. Vi har investeret i software som kan administrere de mange postkasser og på nem og sikker vis sørger for at posten kommer frem til de rette.   

 

Nyhedsbrev og foreningshjemmesider
Vi anbefaler vores foreninger både bestyrelser og beboere at tilmelde sig SJELDANI’s nyhedsbrev. Det er en god måde at holde sig orienteret på, både hvad der sker internt hos SJELDANI, men også hvad der rør sig omkring os fx muligheder for byfornyelsesstøtte, ny lovgivning osv. Tilmelding kan ske på SJELDANI.dk under fanen ”Nyhedsbrev”. Bemærk også at vi jævnligt lægger nyheder op på SJELDANI.dk, find dem på forsiden nederst i højre hjørne.

 

Vi vil også gerne slå et slag for at foreningen tager hjemmesidesystemet i brug. Hjemmesiden er et helt unikt produkt, som letter arbejdsgange både for beboere, bestyrelser, administrator, banker osv. alt sammen til fordel for foreningens økonomi, beboere og kommende beboere. Der findes ikke den opgave hjemmesiden ikke kan håndtere og hvis der gør, så bliver modulet udviklet og implanteret. I det kommende nye år, vil påtegning og godkendelse af regninger, regnskaber, referater, købs- og salgskontrakter osv. alt sammen foregå via NemID på hjemmesidesystemet. Det bliver ikke nemmere.

 

Ring og hør nærmere, vi laver gerne en aften hvor vi præsenterer systemet og hjælper bestyrelsen på vej til en lettere hverdag.    

 

Mange Hilsner

SJELDANI Boligadministration

 

 

 


« Tilbage til oversigt
SJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilled

SJELDANI Boligadministration

P. Knudsens Gade 1

2450 København SV

telefon 33242111

SJELDANI Boligadministration tilbyder ydelser indenfor ejendomsadministration. Vi driver administration i øjenhøjde og på gadeplan og vores dør er altid åben for en snak. Der er kaffe på kanden og tid til at leve os ind i livet i din ejendom. Har du lyst til at møde os, så kig indenfor.

Vi er medlem af
Ejendomsforeningen Danmark:

Vi er medlem af Ejendomsforeningen Danmark