Skab værdi i din andelsforening gennem korrekt finansiering!

Hvor ligger den største værdiskabelse for din andelsboligforening?

At skabe værdi for sin andelsforening kan gøres på mange måder. Nogle bestyrelser har stor fokus på foreningens omkostninger og arbejder ihærdigt på at opnå besparelser på fx el og vand til gavn for foreningen. Andre bestyrelser skaber værdi til foreningen ved at gøre det mere attraktivt at bo der, fx gennem en sund vedligeholdelse af ejendommen. Men hvorfor ikke se på den måde foreningen er finansieret. Her ligger ofte den største værdiskabelse for ejendommen.

De finansielle forhold er ofte et overset område fordi det er mere komplekst at forholde sig til for den almindelige bestyrelse. Men ikke desto mindre er spørgsmål som disse meget væsentlige:

1) Hvor meget gæld skal der være i foreningen i forhold til egenkapital.
2) Hvad er en fornuftig beholdning driftslikviditet
3) Hvilke låntyper er fornuftige for foreningen og hvilke er tilgængelige på markedet
4) Kan det betale sig at omprioritere foreningens lån og hvornår.

Der er stor værdiskabelse for din forening ved at have en fornuftig holdning og fokus på foreningens finansielle stilling og forhold. De største udgiftsposter ligger ofte i form af servicering af forenings gæld, så hvorfor ikke have stort fokus på den optimale gældssammensætning af foreningen. 

Optimal finansiering er et komplekst område og den almindelige bestyrelse har ofte ikke de nødvendige kompetencer til selv at varetage foreningens finansielle interesser. Problemet er ofte at bestyrelsen må overlade gældshåndteringen til bankerne og realkreditinstitutterne, som herved både bliver rådgiver og sælger.

For at imødekomme dette problem og samtidig optimere foreningens finansielle stilling, har SJELDANI Boligadministration etableret samarbejde med en uvildig finansiel rådgiver med speciel fokus på finansiering af andelsboligforeninger. Dette samarbejde giver dig som andelsboligforening mulighed for at sikre din forening den optimale værdiskabelse gennem den rigtige finansiering.

Hvis der for 10.000 kr. årligt kan spares 50.000 kr. i renteudgifter, ville du så ikke tage imod tilbuddet?

Kontakt SJELDANI Boligadministration og hør nærmere eller tryk her og læs om de ydelser i som forening kan vælge for at komme i gang og opnå en mere optimal finansiel løsning. 

Hent produktblad til højre og læs mere om de produkter i kan vælge.


SJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilled

SJELDANI Boligadministration

P. Knudsens Gade 1

2450 København SV

telefon 33242111

SJELDANI Boligadministration tilbyder ydelser indenfor ejendomsadministration. Vi driver administration i øjenhøjde og på gadeplan og vores dør er altid åben for en snak. Der er kaffe på kanden og tid til at leve os ind i livet i din ejendom. Har du lyst til at møde os, så kig indenfor.

Vi er medlem af
Ejendomsforeningen Danmark:

Vi er medlem af Ejendomsforeningen Danmark